Vilka bör ta influensavaccinet?

En guide till årets influensasäsong

Influensa är en allvarlig sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer och till och med dödsfall. Det är därför viktigt att skydda sig mot sjukdomen genom att ta influensavaccinet varje år. Men vem ska ta influensasprutan och när är det lämpligt att ta den?

Enligt Folkhälsomyndigheten rekommenderas influensavaccination för personer i vissa riskgrupper som är extra känsliga för sjukdomen. Det inkluderar personer över 65 år, personer med kroniska sjukdomar som diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar, gravida kvinnor och personer som arbetar inom hälso- och sjukvården. Dessa personer bör ta influensavaccinet varje år för att skydda sig mot sjukdomen och dess komplikationer.

Det är också viktigt att notera att influensasprutan är säker och effektiv. Biverkningarna är vanligtvis milda och försvinner vanligtvis inom några dagar. Att ta influensasprutan är ett enkelt sätt att skydda sig själv och andra från influensa. Du kan även prova cbd oljor för din hälsa.

Vad är influensavaccination?

Influensavaccination är en förebyggande åtgärd för att skydda människor mot influensaviruset. Vaccinet innehåller små mängder av döda eller försvagade influensavirus som gör att kroppen kan utveckla immunitet mot viruset.

Vaccinets funktion

Influensavaccinet fungerar genom att stimulera kroppens immunsystem att producera antikroppar mot influensaviruset. Om en person som har vaccinerats sedan exponeras för influensaviruset kommer kroppen att känna igen viruset och producera antikroppar som hjälper till att bekämpa det. Vaccinet kan inte orsaka influensa eftersom viruset i vaccinet är dött eller försvagat.

Vaccinets komponenter

Influensavaccinet innehåller vanligtvis tre eller fyra olika influensavirusstammar beroende på vilken typ av vaccin som används. Vaccinet innehåller också andra ingredienser som konserveringsmedel och stabiliseringsmedel för att hålla vaccinet friskt och effektivt. Det är viktigt att notera att influensavaccinet inte innehåller några antibiotika och kan därför inte behandla influensa som orsakas av bakterier.

Det är viktigt att människor som är i riskgrupper för influensa tar influensavaccination. Riskgrupperna inkluderar personer över 65 år, personer med kroniska sjukdomar, gravida kvinnor, vårdpersonal och personer som bor eller arbetar i miljöer där många människor är samlade.

Målgrupper för influensavaccination

Influensavaccination är en viktig åtgärd för att skydda personer från att drabbas av influensa och dess komplikationer. Det finns flera målgrupper som rekommenderas att ta influensavaccination varje år.

Riskgrupper

Personer som tillhör vissa riskgrupper rekommenderas att ta influensavaccination varje år. Detta inkluderar personer med kroniska sjukdomar såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och nedsatt immunförsvar. Även personer med fetma och personer som röker rekommenderas att ta influensavaccination.

Hälsovårdspersonal

Hälsovårdspersonal som arbetar nära patienter med ökad risk för allvarlig influensa exempelvis på särskilda boenden för äldre och inom hemtjänsten, rekommenderas att ta influensavaccination varje år.