Ekonomiordlista

svenska sedlar

Vad är ett Anbud?

Ett Anbud är ett bindande svar från leverantör på förfrågningsunderlag som har annonserats av köparen
(d.v.s. den upphandlande myndigheten/
organisationen).

Vad är en Anbudsgivare?

En Anbudsgivare är den myndighet eller organisation som lämnar anbud/offert till den som gör inköp.