Är du över 45 år och önskar få äggdonation för att få barn?

Vad är reglerna för en kvinna för att få äggdonation utomlands?

När en kvinna har svårt att bli gravid på egen hand kan äggdonation vara en lösning. I Sverige krävs ett psykolog utlåtande för att genomgå denna behandling, men det finns möjlighet att få äggdonation utomlands. Detta kan vara ett alternativ för kvinnor som av olika skäl inte uppfyller kraven för äggdonation i Sverige.

Reglerna för äggdonation varierar mellan olika länder. I Sverige är det till exempel inte tillåtet att betala för äggdonation. Men utomlands är det möjligt att få behandlingen med öppen donator betald av Försäkringskassan. Det är dock viktigt att vara medveten om att det kan finnas risker med att få äggdonation utomlands, till exempel bristande kvalitetskontroll och bristande säkerhet.

äggdonation

äggdonation

Regler för äggdonation utomlands

Att genomgå en äggdonation utomlands kan vara ett alternativ för kvinnor som inte kan eller vill genomgå behandlingen i Sverige. Det finns dock vissa regler som måste följas för att behandlingen ska vara laglig och säker.

Ålderskrav

I Sverige är åldersgränsen för äggdonation 35 år, men i många andra länder finns det ingen åldersgräns eller en högre gräns. Det är viktigt att notera att risken för komplikationer ökar med åldern och att det kan vara svårare att bli gravid efter en viss ålder. Kvinnor som överväger äggdonation utomlands bör därför noga överväga risken och fördelarna med behandlingen i förhållande till deras ålder.

Hälsokrav

För att genomgå en äggdonation måste kvinnan vara i god hälsa och inte ha några allvarliga medicinska tillstånd eller genetiska sjukdomar. Hon måste också genomgå en medicinsk undersökning för att säkerställa att hon är lämplig för behandlingen.

Lagliga krav

I många länder är äggdonation laglig, men det finns också länder där det är förbjudet eller begränsat. Kvinnor som överväger äggdonation utomlands bör noga undersöka de lagliga kraven i det land där de planerar att genomgå behandlingen.

Anonymitet

I vissa länder är äggdonatorer anonyma medan i andra länder kan donatorer vara kända för mottagaren. Det är viktigt att kvinnor som överväger äggdonation utomlands noga undersöker vilka regler som gäller för anonymitet i det land där de planerar att genomgå behandlingen.

Kostnader

Kostnaderna för äggdonation utomlands kan variera betydligt beroende på land och klinik. Kvinnor som överväger äggdonation utomlands bör noga undersöka kostnaderna för behandlingen och eventuella tilläggskostnader som kan tillkomma, till exempel resa och boende. Det är också viktigt att notera att vissa försäkringsbolag inte täcker kostnaderna för äggdonation utomlands.

Kriterier för kvinnlig äggdonation

För att en kvinna ska kunna donera ägg utomlands så finns det vissa kriterier som måste uppfyllas. Nedan finns de vanligaste kriterierna som används av kliniker som utför äggdonation.

Ålder

Kvinnor som donerar ägg måste vanligtvis vara mellan 18 och 35 år gamla. Vissa kliniker kan ha en högre åldersgräns men det är ovanligt. Åldersgränsen är satt för att säkerställa att äggen är av god kvalitet och har en hög chans att leda till en graviditet.

Hälsa

Donatorn måste vara i god hälsa både fysiskt och psykiskt. Vid äggdonation görs en hälsokontroll för att säkerställa att donatorn inte lider av någon sjukdom eller hälsoproblem som kan påverka äggkvaliteten eller hälsan hos det resulterande barnet.

Livsstil

Donatorn bör ha en hälsosam livsstil och undvika tobak, alkohol och droger. Detta för att säkerställa att äggen är av hög kvalitet och har en hög chans att leda till en graviditet.

Äggstockskapacitet

För att en kvinna ska kunna donera ägg måste hon ha en tillräckligt hög äggstockskapacitet. Detta mäts genom att utföra en ultraljudsundersökning av äggstockarna för att se hur många ägg som kan produceras under en behandling.

Genetiska sjukdomar

Donatorn måste testas för genetiska sjukdomar för att säkerställa att det resulterande barnet inte löper risk att ärva en allvarlig sjukdom. Detta görs genom att ta blodprover från donatorn.

Äggdonation i Sverige

I Sverige är det endast tillåtet att donera ägg till en partner eller en annan kvinna som man har en nära relation till. Det är inte tillåtet att donera ägg till en okänd person eller för kommersiella ändamål.

Åldersgräns för att ta emot äggdonation vad du behöver veta

Äggdonation är en process där en kvinna donerar sina ägg till en annan kvinna som inte kan producera egna ägg. Detta är en vanlig metod för att hjälpa ofrivilligt barnlösa par att bli gravida. Men det finns en åldersgräns för att ta emot äggdonation i Sverige.

Enligt Livio Egg Bank, en organisation som hanterar äggdonation i Sverige, är åldersgränsen för att ta emot äggdonation 45 år. Detta beror på att risken för komplikationer ökar med åldern och det kan bli svårare att bli gravid. Därför är det viktigt att kvinnor som vill ta emot äggdonation är medvetna om denna åldersgräns.

Att ta emot äggdonation kan vara en livsförändring för många kvinnor. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns vissa begränsningar och restriktioner som måste följas. Genom att vara medveten om åldersgränsen och andra riktlinjer kan kvinnor som vill ta emot äggdonation göra en informerad beslut om sin reproduktiva hälsa.

Åldersgränser för att ta emot äggdonation

Äggdonation är en behandling som kan hjälpa kvinnor som har svårt att bli gravida på naturlig väg. Men det finns åldersgränser för att ta emot äggdonation både i Sverige och internationellt.

Åldersgränser i Sverige

I Sverige finns det en åldersgräns för att ta emot äggdonation. En kvinna måste vara under 45 år för att få äggdonation. Detta beror på att risken för komplikationer ökar med stigande ålder. Äldre kvinnor löper större risk att drabbas av graviditets relaterade sjukdomar som högt blodtryck och diabetes.

Åldersgränser internationellt

Åldersgränserna för äggdonation varierar mellan olika länder. I vissa länder är åldersgränsen högre eller lägre än i Sverige. I Danmark, till exempel är åldersgränsen för äggdonation 50 år. I Spanien är åldersgränsen 50 år för kvinnor som använder sina egna ägg och 55 år för kvinnor som tar emot äggdonation.

Det är viktigt att notera att åldersgränserna för äggdonation inte bara beror på risken för komplikationer under graviditeten. Äggkvaliteten försämras också med stigande ålder. Detta kan påverka chanserna att få en lyckad graviditet och föda ett friskt barn.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ta hänsyn till åldersgränserna för äggdonation när man överväger denna behandling. Åldersgränserna varierar mellan olika länder och det är viktigt att konsultera en läkare för att få råd om vilka alternativ som är lämpliga för varje enskild person.

Fördelar och nackdelar med äggdonation

När det gäller äggdonation finns det både fördelar och nackdelar att överväga. Här är några av de viktigaste punkterna att tänka på.

Fördelar med äggdonation

 1. Ökad chans till graviditet: En av de största fördelarna med äggdonation är att det kan ge en ökad chans till graviditet för kvinnor som har svårt att bli gravida med egna ägg. Genom att använda donerade ägg kan kvinnor som har låg äggkvalitet eller som har gått igenom tidig klimakterium ha en större chans att bli gravida.
 2. Möjlighet att få ett biologiskt barn: För kvinnor som inte kan få barn på naturlig väg eller genom adoption kan äggdonation vara en möjlighet att få ett biologiskt barn. Även om äggen inte kommer från kvinnan själv kan hon fortfarande bära och föda barnet.
 3. Anonymitet: Äggdonatorer är oftast anonyma vilket ger en extra nivå av sekretess och integritet för både donatorer och mottagare.

Nackdelar med äggdonation

 1. Kostnad: Äggdonation kan vara mycket dyrt och det kan finnas många extra utgifter som inte täcks av sjukförsäkringar. Detta kan göra äggdonation till en orealistisk möjlighet för vissa kvinnor.
 2. Risker: Precis som med alla medicinska ingrepp finns det vissa risker med äggdonation. Kvinnor som donerar ägg kan uppleva biverkningar som smärta blödning eller infektion. Det finns också en liten risk för allvarliga komplikationer som äggstocksruptur eller äggstocksinfektion.
 3. Etiska frågor: Äggdonation kan väcka etiska frågor särskilt när det gäller anonymitet och rätten till information om genetiskt ursprung. Det kan också finnas frågor om utnyttjande av donatorer och påverkan på deras hälsa och välbefinnande.

Sammanfattningsvis finns det både fördelar och nackdelar med äggdonation och det är viktigt att noga överväga alla aspekter av processen innan man fattar ett beslut.

Godkända länder för äggdonation vid 55 års ålder

Det finns många länder runt om i världen som tillåter äggdonation. Men inte alla länder godkänner äggdonation vid 55 års ålder. Det är viktigt att notera att äggmottagarens åldergräns varierar från land till land. Vissa länder har högre åldersgränser medan andra har lägre. Därför är det viktigt att känna till vilka länder som godkänner äggdonation vid 55 års ålder om det är en faktor som är viktig för dig.

Länder som godkänner äggdonation vid 55 års ålder

I Spanien finns det ingen övre åldersgräns för äggdonation så länge kvinnan är frisk nog att genomgå behandlingen. Detta har gjort Spanien till en populär destination för äggdonation, speciellt för kvinnor över 50 år.

I Ukraina finns det heller ingen övre åldersgräns för äggdonation men kliniker kan ha egna regler och begränsningar. Vissa kliniker kan dock vara villiga att genomföra äggdonation på kvinnor över 55 år.

Grekland och Georgien är andra länder som godkänner äggdonation vid 55 års ålder. Dock kan det vara svårt att hitta en klinik som är villig att genomföra behandlingen på äldre kvinnor.

Länder som inte godkänner äggdonation vid 55 års ålder

I Storbritannien finns det en övre åldersgräns för äggdonation som är 50 år. Detta gäller även för kvinnor som vill donera sina ägg.

I USA finns det ingen federal åldersgräns för äggdonation men varje delstat har egna regler och begränsningar. De flesta delstater har en övre åldersgräns på 50 år eller yngre.

För kvinnor som är 55 år eller äldre och vill genomgå äggdonation, är det viktigt att veta vilka länder som tillåter detta. Nedan följer en lista över länder som godkänner äggdonation vid 55 års ålder:

 • Spanien: Spanien är ett av de mest populära länderna för äggdonation och har ingen övre åldersgräns för mottagare. Detta gör det till ett idealiskt val för kvinnor som är 55 år eller äldre.
 • Ukraina: Ukraina är ett annat land som tillåter äggdonation vid 55 års ålder. Det finns många kliniker i Ukraina som specialiserar sig på äggdonation och har hög framgångsgrad.
 • Grekland: Grekland är också ett populärt val för äggdonation och har ingen övre åldersgräns för mottagare. Det finns många kliniker i Grekland som har hög framgångsgrad och god kvalitet på behandlingen.
 • Tjeckien: Tjeckien är ett annat land som tillåter äggdonation vid 55 års ålder. Det finns flera kliniker i Tjeckien som har hög framgångsgrad och erbjuder hög kvalitet på behandlingen.

Det är viktigt att notera att regler och lagar kan ändras över tid, så det är alltid bäst att kontrollera med den aktuella kliniken eller myndigheten i det land där man planerar att genomföra äggdonationen för att se till att man uppfyller alla krav.

Publicerat i ofrivillig barnlöshet | Lämna en kommentar

Förebyggande åtgärder mot upprepade missfall

Förlusten av ett foster kan vara en traumatisk upplevelse för blivande föräldrar. Upprepade missfall kan vara en ännu mer påfrestande situation.

Om du har upplevt upprepade missfall, kan du känna dig hjälplös och undra vad du kan göra för att förebygga en annan förlust. Lyckligtvis finns det flera saker som du kan göra för att öka dina chanser att få en hälsosam graviditet och förebygga upprepade missfall.

En hälsosam livsstil är en av de viktigaste faktorerna för att förebygga upprepade missfall. Det innebär att du bör äta en balanserad kost, undvika tobak, alkohol, droger, och att hålla en hälsosam vikt. Att träna regelbundet kan också hjälpa till att förbättra din hälsa och öka dina chanser att få en hälsosam graviditet. Det är också viktigt att undvika stress och få tillräckligt med sömn för att främja god hälsa och välbefinnande.

Om du har haft upprepade missfall kan det vara en god idé att söka medicinsk hjälp för att fastställa orsaken. Din läkare kan utföra olika tester och undersökningar för att fastställa om det finns några underliggande medicinska tillstånd som kan orsaka upprepade missfall. Behandling för dessa tillstånd kan öka dina chanser att få en hälsosam graviditet och förebygga framtida förluster.

Denna bild har jag tagit på Uppsala slott de har en utställning om graviditet.

Förståelse av missfall

Missfall är en vanlig förekommande händelse under graviditeten. Det är en naturlig process där kroppen stöter bort en ofullständig graviditet. Missfall kan orsakas av flera faktorer såsom genetiska abnormaliteter, hormonobalans, livsstilsfaktorer och anatomiska problem. Det är viktigt att förstå de olika orsakerna till missfall för att förebygga upprepade missfall.

Sorgen över missfall och att inte få barn är livets största trauma. Samt ger man inte upp kan man även få tvillingar. Hoppet är det sista som överger en.

Symptom på missfall

Symptomen på missfall kan variera från person till person. Vanliga symptom inkluderar blödning, kramper och smärta i underlivet. Blödningen kan vara lätt eller tung och kan pågå i flera dagar. Kramperna kan likna mensvärk och smärtan kan vara mild eller allvarlig. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om du upplever några av dessa symptom.

Riskfaktorer för missfall

Det finns flera faktorer som kan öka risken för missfall. Ålder är en av de största riskfaktorerna med kvinnor över 35 år som har högre risk för missfall. Andra riskfaktorer inkluderar rökning, alkoholkonsumtion, övervikt och vissa medicinska tillstånd såsom diabetes och sköldkörtelproblem.

Behandling av missfall

I de flesta fall behöver inte missfall behandlas eftersom kroppen stöter bort den ofullständiga graviditeten naturligt. Men om blödningen är tung eller smärtan är allvarlig, kan medicinsk behandling eller kirurgisk ingrepp vara nödvändigt. Det är viktigt att följa läkarens råd för att säkerställa en säker och snabb återhämtning.

Förebyggande av upprepade missfall

Förebyggande av upprepade missfall kan vara svårt eftersom orsakerna till missfall kan variera. Men det finns några åtgärder som du kan ta för att minska risken för upprepade missfall. Till exempel kan du undvika rökning och alkoholkonsumtion, upprätthålla en hälsosam vikt och söka medicinsk hjälp om du har några medicinska tillstånd som kan öka risken för missfall.

Det är också viktigt att följa en hälsosam livsstil under graviditeten inklusive att äta en hälsosam kost samt få tillräckligt med vila motion och undvika stress. Genom att ta hand om dig själv och din hälsa kan du minska risken för upprepade missfall och öka chansen att få en hälsosam graviditet.

Förebyggande av upprepade missfall orsaker och åtgärder

Förebyggande av upprepade missfall är en viktig fråga som rör många kvinnor och par. Upprepade missfall är när en kvinna har haft två eller fler missfall i rad. Det är en vanlig händelse som drabbar ungefär 1% av alla kvinnor. Det kan vara en mycket traumatisk upplevelse för de som drabbas av det och kan leda till oro och ångest inför framtida graviditeter.

Det finns många faktorer som kan orsaka upprepade missfall inklusive genetiska faktorer, anatomiska avvikelser, hormonella obalanser, infektioner och autoimmuna sjukdomar. För att förebygga upprepade missfall är det viktigt att genomgå en grundlig utredning för att fastställa orsaken till missfallet. Detta kan innebära en detaljerad anamnes, ultraljud, blodprov och andra diagnostiska tester. Beroende på orsaken till missfallet kan behandlingen variera från att ta hormonella läkemedel till kirurgiskt ingrepp.

Orsaker till upprepade missfall

Upprepade missfall kan orsakas av flera faktorer. Här är några av de vanligaste orsakerna till upprepade missfall:

Kromosomrubbningar

Kromosomrubbningar är den vanligaste orsaken till missfall. Det kan inträffa när embryot inte utvecklas normalt på grund av en kromosomrubbning. Detta kan leda till att graviditeten avbryts tidigt. Kromosomrubbningar kan vara ärftliga eller uppstå spontant.

Hormonella obalanser

Hormonella obalanser kan också orsaka upprepade missfall. Till exempel kan låga nivåer av progesteron ett hormon som är viktigt för att upprätthålla en graviditet, leda till missfall. Andra hormonella obalanser, som sköldkörtelproblem, kan också påverka graviditeten.

Immunologiska faktorer

Immunologiska faktorer kan också spela en roll vid upprepade missfall. En överaktiv immunreaktion kan leda till att kroppen avvisar embryot och orsakar missfall. Andra immunologiska faktorer som antifosfolipidsyndrom och autoimmuna sjukdomar kan också påverka graviditeten.

Det är viktigt att genomgå en grundlig utredning för att identifiera orsaken till upprepade missfall. Din läkare kan rekommendera tester för att undersöka kromosomerna, hormonella nivåer och immunologiska faktorer. Baserat på resultaten kan läkaren rekommendera behandling för att förhindra framtida missfall.

Diagnos av upprepade missfall

Förebyggandet av upprepade missfall börjar med en noggrann diagnos av orsakerna bakom problemet. Det finns flera faktorer som kan orsaka upprepade missfall. Dessa faktorer kan diagnostiseras genom en fysisk undersökning, blodprover och ultraljud.

Fysisk undersökning

En fysisk undersökning av livmoderhalsen och livmodern kan ge viktig information om eventuella anatomiska avvikelser som kan orsaka upprepade missfall. Din läkare kan också undersöka för tecken på infektioner som kan påverka din förmåga att bli gravid.

Blodprover

Blodprover kan hjälpa till att identifiera eventuella underliggande medicinska tillstånd som kan orsaka upprepade missfall. Din läkare kan beställa blodprover för att kontrollera hormonnivåer, blodkoagulering och autoimmune tillstånd.

Ultraljud

Ultraljud kan hjälpa till att identifiera eventuella anatomiska avvikelser i livmodern som kan orsaka upprepade missfall. Ultraljud kan också användas för att övervaka graviditeten och upptäcka eventuella problem tidigt.

Sammanfattningsvis är en noggrann diagnos av orsakerna bakom upprepade missfall viktig för att kunna förebygga framtida missfall. En fysisk undersökning, blodprover och ultraljud kan alla användas för att identifiera eventuella problem som kan orsaka upprepade missfall.

Förebyggande åtgärder

När du har upplevt upprepade missfall kan det vara frustrerande och skrämmande. Men det finns några förebyggande åtgärder som du kan vidta för att öka dina chanser att få en hälsosam graviditet.

Lifestyleförändringar

Att ändra din livsstil kan vara en effektiv förebyggande åtgärd mot upprepade missfall. Här är några förslag på livsstilsförändringar du kan göra:

 • Undvik rökning, droger och alkohol.
 • Ät en hälsosam och balanserad kost.
 • Träna regelbundet.
 • Håll en hälsosam vikt.

Medicinsk behandling

Det finns flera medicinska behandlingar som kan hjälpa till att förebygga upprepade missfall. Här är några exempel:

 • Lågmolekylärt heparin (LMWH) kan minska risken för blodproppar och förbättra blodflödet till livmodern.
 • Progesteronbehandling kan hjälpa till att stärka livmoderns slemhinna och förbättra chanserna för en hälsosam graviditet.
 • Immunmodulerande behandlingar kan hjälpa till att minska risken för immunologiska problem som kan orsaka upprepade missfall.

Kirurgi

I vissa fall kan kirurgi vara nödvändigt för att förebygga upprepade missfall. Här är några exempel på kirurgiska ingrepp som kan hjälpa till:

 • Kirurgiskt avlägsnande av polyper eller andra intrauterina tillväxter som kan hindra en hälsosam graviditet.
 • Kirurgisk behandling av livmoderhalsen för att förhindra för tidig öppning under graviditeten.
 • Kirurgisk behandling av livmoderavvikelser som kan orsaka upprepade missfall.

Att vidta förebyggande åtgärder kan hjälpa till att öka dina chanser att få en hälsosam graviditet efter upprepade missfall. Prata med din läkare om vilka behandlingar som kan vara lämpliga för dig.

Publicerat i ofrivillig barnlöshet | Lämna en kommentar

Nagelsvamp

Man vill gömma tårna under sommaren

Under sommaren går man både barfota eller i skor där man ser tårna, fast det gör man inte om man har fått nagelsvamp. Strumporna sitter fortfarande på för att ingen ska se tårna.

Det är under sommaren som man kan passa på att ta hand om sina fötter och tår. Ta av strumporna och låt fötter och tår få så mycket luft som det bara går. Det är fukt och svett som gör att du både kan få fot- och nagelsvamp. Att tvätta fötterna och se till att dom både är rena och torra är den första “medicinen” för att förebygga svamp.

Hur vet man att man fått nagelsvamp?

Upptäcker du att du mot förmodan har fått svamp ska behandling sättas igång på en gång. Det är oftast fötterna som blir drabbade och inte på fingrarna. Kortfattat: hur vet man om man har blivit drabbad. Det kan vara lite olika, men i dom flesta fall så syns det enligt nedan:

 • naglarna blir gula och missfärgade
 • naglarna känns mjuk och går sönder när man klipper dom
 • nageln smular sönder
 • det luktar illa

Det finns några huskurer som man själv kan testa om man vill. Bikarbonat blandat med vatten är en utav dom. Eller så kan man köpa receptfria medel på apoteket också. Där finns det både nagellack och krämer som man kan använda. Börja så fort du märker utav det så kan du lättare bli av med det. Behandlingen kan ta tid så det gäller att ha tålamod. En behandling kan ta upp till ett år för att ta bort infektionen helt och hållet.

Fungerar inte behandlingen eller är en svårare infektion så kan det behövas tablettbehandling. Den behandlingen får man genom att besöka en läkare, och det man ska tänka på är: det som man ibland tror är nagelsvamp kan också vara psoriasis.

Publicerat i Behandlingar | Lämna en kommentar

Upptäckten av njurcancer

Ibland märks inte symptomen

Det finns en hel del olika sorters cancer som vi tyvärr kan bli drabbade av. Det kan vara lätta cancersorter som är lättare att bota, men det finns också cancer som kan vara obotliga. Njurcancer är en cancer där en tumör växer i en utav njurarna. Det är ovanligt att den uppstår i bägge. Denna cancer kan man bli av med om man upptäcker den i tid.

Däremot kan det vara svårt att veta om man har njurcancer. Denna cancer upptäcker man ofta ifall man är inne på sjukhuset för någon annan åkomma. Som till exempel om man får ont i magen och får göra en röntgen. När man får njursten brukar man titta hur många stenar som finns i njuren och då kan detta också upptäckas.

Operation av njurcancer

Ibland måste man operera bort njurcancern. Detta görs med titthålsoperation och tar mellan två till tre timmar. Efter att operationen är klar får du åka hem med mediciner som bland annat sprutor som du får ta i tio dagar själv. Det för att du inte ska få blodproppar.

njurcancer

Det som är viktigt när man efter gjort en operation är att man dricker mycket på dagarna. Man ska aldrig känna sig törstig. Det är för att den andra njuren ska rena ditt system i lugn takt och inte få arbeta så mycket.

Vår sjukvård är väldigt noga med att kontrollera oss efter alla operationer och man får gå på återbesök ganska ofta efter en operation. Det gäller alla operationer så vad vi än opererar oss för så kan vi känna oss trygga.

Behöver man inte operera sig så finns det också mediciner som bromsar upp att cancerceller inte ska växa eller sprida sig. Man kan också strålbehandla sig, men allt beror på hur stor cancertumör som man har eller hur den har spridit sig.

Publicerat i Behandlingar | Lämna en kommentar

Hög TNF alfa vid upprepade missfall

Det finns en ört som heter Perilla som tydligen ska vara till hjälp att sänka hög TNF alfa.

Har du ett högt TNF alfa så indikerar det ett aggressivt immunförsvar som kan leda till både infertilitet och missfall. Det innebär att du har någon typ av inflammation i kroppen. Perilla är nära släkt med mynta och har i många år använts vid allergi och inlfammationsbesvär. Den helt enkelt hämmar bildningen av både histamin och TNF alfa.

Andra ämnen som också hämmar är rosmarinsyra och flavonoider som luteolin. Perilla är egentligen bladmynta som finns att köpa på utländska affärer. Det är bara att titta bland grönsakerna så hittar ni denna ört. Jag ska i varje fall köpa hem lite av den och lägga i frysen. Du kan brygga te på denna ört och det blir hur gott som helst. Drick varje kväll när du ändå sitter framför tv och gå både ned i vikt och bevara din kropp frisk så att du kan bli gravid och behålla ditt barn.

Publicerat i ofrivillig barnlöshet | Lämna en kommentar

Dagen då jag blev gravid för första gången

Jag glömmer det aldrig när jag första gånge gjorde en graviditetstest och plussade positivt.

Jag var glad men inte på det sättet att man flyger upp i luften. Jag tog för givet att kunna få barn och visste redan att jag var gravid. Sedan började jag blöda och det slutade aldrig att blöda. Jag tog det inte heller så hårt för jag tänkte att det är normalt att få missfall.

Efter första missfallet tog det lång tid att bli gravid igen. Jag blev helt enkelt inte gravid och uppsökte reproduktionscentrum för första gången. Där fick jag genomgå 2 ivf utan positiv resultat. För i Sverige är de verkligen inga experter på upprepade missfall. Ett land som är så modernt på alla sätt, men när det kommer till fertilitet så är de sämst i världen så man skäms.

Efter mina två ivf blev jag naturlig gravid igen och jag var verkligen glad igen. Glädjen slutade i missfall igen och jag var på ruta ett igen.

Jag har funderat många gånger på varför just jag är drabbad av upprepade missfall med aggressivt immunförsvar. Jag kan väl inte vara den enda människa på denna jord med upprepade missfall? Svenska läkare hittar inga fel på mig och gav mig diagnosen oförklarlig barnlöshet. Det var det värsta jag hade hört dvs oförklarlig barnlöshet. Vad är det för nonsens att hitta på något som oförklarlig bara för att man inte vill prova behandlingar som görs utomlands. Dör svenska läkare om de lär sig mer om fertilitet? Vem vet kanske är alla svenska läkare döende?

Att få missfall är att gå sönder och tappar kontrollen över sitt eget liv och sin kropp. Det finns inga ord för vilket helvete jag har fått gå igenom och fortfarande går igenom.

Det år jag blev gravid första gången är en tid jag hela tiden går tillbaka till i mina drömmar både i vaket tillstånd och när jag sover.

Jag har i varje fall för första gången i mitt liv drömt om min framtida bebis. Den kärlek jag kände trodde jag aldrig man kunde känna för en människa. Jag tittade på barnet och upprepade oj oj oj vilket innebär Gud vad jag älskar dig.

Publicerat i ofrivillig barnlöshet | Lämna en kommentar

Göra ett eget test för cancer

Det skickas ut självprovtagningar till kvinnor

Alla kvinnor som är mellan 23 och 64 år kallas till sin närmsta gynekologiska avdelning för att ta cellprov. Det är frivilligt att gå på dessa kontroller, men det är också viktigt att gå på dom. Dessa tester görs för att se om en kvinna har fått cellförändringar, för har man det kan man behandla detta i god tid. Väntar man för länge så kan man få livmodershalscancer. Nu finns det en hel del regioner som erbjuder att man kan göra ett eget test för cancer och som kommer hem i brevlådan.

Göra ett eget test för cancer

I kuvertet man får hem så finns det du behöver för att ta ett eget test. Det kommer också med instruktioner med bilder så det är inget svårt. På röret ska ditt personnummer stå så se till att det är rätt innan du gör testet. Du ska inte låta det ligga heller för jag läste på instruktionerna att det är giltigt i sex månader, sen tar det tre månader att få svar på det. Har man någon cellförändring så får man en tid till en barnmorska för att ta ytterligare prov.

Humant papillomvirus

Även om det låter hemskt så är detta HPV virus ganska vanligt och det finns i över tvåhundra olika typer, men det är bara några typer som kan ge cellförändringar. I ovanliga fall kan dessa leda till cancer som till exempel i livmoderhalsen, och andra i vårtor.

Symptom

För det mesta märker man inte att man har fått viruset efter som dom inte ger några specifika symptom. Förutom vårtor som kan uppstå på händer, fötter och i underlivet. Dom virus som kan ge cellförändringar ger inte heller några symptom eller besvär utan upptäcks bara genom testet.

Barn i skolor blir erbjudna att vaccinera sig mot HPV. Det är en spruta vid två eller tre tillfällen. Går man på mellanstadiet så får man två sprutor med ett halvår mellan. Är man äldre än fjorton år så får man tre sprutor, den andra efter två månader och den tredje sex månader efter den första.

Publicerat i Kvinnosjukdomar | Lämna en kommentar

Det pratas mycket om adhd idag

Adhd är en funktionsnedsättning

Även om adhd inte är en sjukdom utan en funktionsnedsättning så måste jag göra ett inlägg om det. Det pratas mycket om adhd idag då det är många som inte får den hjälp dom behöver utan måste gå till privatläkare. Hjälp får alla, men det är mycket lång väntetid och därför kan det bli privatläkare istället. Dock är en undersökning hos en privatläkare mycket dyr och går upp till 35.000 kronor.

Det pratas mycket om adhd idag

Det pratas mycket om adhd idag

Du kan göra en undersökning på både ditt barn, men också göra en undersökning på dig själv om du är vuxen. Om du vill göra en undersökning på ditt barn kontaktar du BUP som är barn- och ungdomspsykiatri i din kommun. Är du vuxen och vill kontrollera och undersöka om du har adhd kan du kontakta din vårdcentral för hjälp, eller så kontaktar du en psykiatrisk mottagning i din kommun. Det första besöket innebär intervjuer och lite tester.

Vad är då adhd?

Man förkortar Attention Deficit Hyperactivity Disorder med adhd. Det man kan ha svårt med när man har denna funktionsnedsättning är överaktivitet, att man är impulsiv och har svårt med uppmärksamhet. Det kan vara svårt att koncentrera sig och sitta still en längre stund. Det kan också vara en kombo av alltihopa också.

Har man en funktionsnedsättning så kan man också ha inlärningssvårigheter, dyslexi eller autism. Dom går nästan lite hand i hand. Det finns också hjälp att få med alla nedsättningar beroende på vad du behöver hjälp med.

Eftersom det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har detta ingenting att göra med intelligensen överhuvudtaget. Du kan ha en väldigt hög intelligens men ändå ha adhd. Man fungerar på ett annorlunda sätt men i olika nivåer beroende på kombinationen av dom olika besvären man har. Förkortningen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förkortas också med NPF.

 

Så här märker du om du eller andra har adhd

Det finns olika sätt man kan se om man har en funktionsnedsättning. Det är inget som man kan se efter fem minuter utan detta får du försöka låta det gå ett tag för att få rätt resultat.

Vid överaktivitet:

 • man kan inte sitta stilla
 • man känner sig rastlös och vill att något ska hända
 • man pratar hela tiden även om andra säger till att man ska vara tyst och lugna ner sig

När man har koncentrationssvårigheter:

 • man har svårt att se en hel film eller sitta stilla och läsa en bok en längre stund
 • man har svårt att läsa hela instruktioner
 • man blir lätt störd i det man gör och kan inte koncentrera sig vidare

Om man är impulsiv:

 • man avbryter andra när dom pratar
 • man tänker inte på hur man beter sig och sitt humör

Behandling

Det finns en del olika mediciner som man kan ta om man får besked om adhd. Det beror lite på hur stark medicin du behöver och vad din läkare ordinerar. Det finns en del andra behandlingar som du kan få hjälp med också för att få så bra dager som möjligt, och hjälp med andra saker också.

Publicerat i Dignoser | Lämna en kommentar

Kvacksalvare som lurar ofrivillig barnlösa kvinnor

Jag var hos en homeopat i Stockholm som var den största kvacksalvaren någonsin.

Jag är ledsen men allt detta med alternativa behandlingar är bara bluff. Alla medium och alla alternativa behandlingar är rena rama bluffen. Ingen medium har kunnat tala om för mig varför jag får missfall och ingen alternativ behandling har kunna hjälpa mig att behålla ett barn. Så vad ska jag tro om alla dessa kvacksalvare? Homeopaten i Stockholm heter Barbro och ville att jag skulle ta röntgen på min hjärna då hon påstod att alla hormoner kommer från hypofysen. Ja jag vet att hormonerna utsöndras ur hypofysen men en röntgen kan inte visa något. Jag har heller inte varit med om att röntgen av hjärnan ingår i en fertilitetsundersökning och då har jag gjort sådana på 3 olika kliniker.

Jag blev så arg på den här Barbros påståenden och slutade helt gå till henne. Hela tiden ljög hon om sin kunskap och kunde ingenting. I sitt hem hade hon en bild på ett par som hon påstod hade hjälpt att få barn. Även det var bara en lögn och jag tror verkligen inte att det var hon som hjälpte dem med sitt kvacksalveri.

Olika medium som påstår att man ska ge healing till sin livmoder då kommer det att gå bra. Eller att man tidigare i liv kanske hade en trauma man måste bearbeta. Alltså man blir galen av alla dessa flummiga medium och alla dessa kvacksalvare som jobbar med alternativterapi. Sedan har de mage allihopa att påstå att myndigheterna vill stoppa dem. Ja jag förstår om myndigheterna vill stoppa alla dessa kvacksalvare. De glömmer att myndigheter är inga datorer utan riktiga människor som anser att de är kvacksalvare.

Träffade också en naturläkare från Tyskland som också babblade mer än vad hon hjälpte till. Hon gav mig örttabletter mm som gav mig sådan migrän. Hon sa att i början får man migrän för att det är kroppens sätt att läka. Det ska inte göra ont att läka för gör något ont så är det heller inte till för min kropp. Jag hade dessutom tålamod och använder hennes preparat i nästan 1 år och med lika mycket migrän.

Jag gav upp henne också orkar inte lyssna på vad hon tror ditten och datten beror på. Hon är inte läkare och man kan inte bara lyssna på en patient och ställa en diagnos. Hennes blodprover är dessutom ett stick i fingret och då ser hon att det finns damm i blodet. Har ni hört? Damm i blodet typisk alternativa terapeuter att hitta på egna teorier angående människans kropp.

Publicerat i Allmänt om vård | Lämna en kommentar

Sorgen över att vara ofrivillig barnlös

Jag vet inte var jag ska börja för att berätta och kunna beskriva i detalj hur jobbigt det har varit för mig som ofrivillig barnlös.

Någonstans måste jag börja så jag får nog berätta för er kära läsare det år då vi planerade att skaffa barn. Jag var nog då 23 år gammal och redo för barn. Vi hade då varit i sambo ca 5 år och inte då varit redo. På den tiden gick jag på P-piller och det var nog det värsta jag har gjort i mitt liv.

Jag blev snabbt gravid och dum som jag var så spred jag detta till alla i min omgivning. Så klart folk visade glädje och gratulerade mig för det. Det gick inte många dagar så började jag att blöda. Jag gick nämligen igenom ett missfall för första gången. Jag tänkte inte så mycket på det då jag trodde att det var normalt med missfall. Egentligen är inte missfall så vanligt som läkare vill påstå. Speciellt första barnet är inte så vanligt det är mer när man planerar fler graviditeter som missfall kan förekomma. När du får missfall vid ditt första graviditet då ska du verkligen vara vaksam. Låt ingen läkare vifta bort dina problem gällande missfall utan ta varje missfall på största allvar.

Efter missfallet blev jag väldigt sjuk och illamående under en längre period. Minns inte hur länge jag mådde dåligt men jag kunde inte leva normalt efter det. Jag vet själv inte vad som hände med min kropp efter missfallet och ingen läkare tog mina problem på allvar. Jag satt alltid och funderade över hur jag kunde vara så ensam på jorden med en kropp som inte fungerade. Jag kan säga att efter första missfallet blev jag bara mer och mer sorgsen för varje dag som gick i mitt liv.

I denna blogg kommer jag dela med mig allt om ofrivillig barnlöshet och min väg till att föda ett barn. Än har jag inga barn och det har gått flera år sedan första missfallet. Jag har nämligen haft 3 upprepade missfall. Två av missfallen är naturlig graviditet och 1 av dem var genom ivf. Den senaste graviditeten var genom ivf och i dag är jag över 30 år gammal. Jag har precis fyllt 40 år och är fortfarande ofrivillig barnlös.

Publicerat i ofrivillig barnlöshet | Lämna en kommentar