Hur man sänker högt CRP?

Hur man sänker högt CRP? Tips och råd

När det gäller att sänka högt CRP finns det flera åtgärder som kan vidtas. CRP står för C-reaktivt protein som är en markör för inflammation i kroppen. Höga nivåer av CRP kan indikera en infektion, inflammation eller en autoimmun sjukdom. Det är viktigt att sänka högt CRP eftersom det kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Nötter till höger kan sänka medans kutonger till vänster kan öka.

Att ändra sin kost är en av de mest effektiva sätten att sänka högt CRP. En diet med hög fiber och lågt innehåll av mättat fett kan minska inflammationen i kroppen. Frukt, grönsaker, fullkornsprodukter och magert protein är bra alternativ för att sänka högt CRP. Att minska intaget av socker och bearbetade livsmedel kan också hjälpa till att minska inflammationen.

Regelbunden motion kan också hjälpa till att sänka högt CRP. Motion kan minska inflammationen i kroppen och öka produktionen av antioxidanter. Att gå, jogga, cykla eller simma kan vara bra alternativ för att sänka högt CRP. Det är viktigt att hitta en träningsform som passar ens livsstil och som man kan hålla fast vid på lång sikt.

 • Att ändra sin kost till en hög fiberdiet med lågt innehåll av mättat fett kan hjälpa till att sänka högt CRP.
 • Regelbunden motion kan minska inflammationen i kroppen och öka produktionen av antioxidanter, vilket kan hjälpa till att sänka högt CRP.
 • Att minska intaget av socker och bearbetade livsmedel kan också hjälpa till att minska inflammationen i kroppen och sänka högt CRP.
 • Ta även snabba lån och slipp höga läkemedelskostnader.

Vad är CRP och varför är det viktigt

C-reaktivt protein (CRP) är ett protein som bildas i levern som en reaktion på inflammation i kroppen. CRP-nivåerna i blodet kan öka snabbt vid akuta infektioner eller inflammationer, vilket gör det till en användbar markör för att diagnostisera sjukdomar och övervaka deras förlopp.

CRP-provet kan tas som ett stick i fingret eller med en tunn nål i armen. Provet brukar förkortas till P-CRP och kan också kallas för snabbsänka. Ibland används även sänka-provet för att mäta inflammation i kroppen, men CRP är ett vanligare och mer tillförlitligt prov.

En hög CRP-nivå i blodet kan indikera en rad olika sjukdomar och tillstånd, inklusive:

 • Infektioner såsom lunginflammation eller urinvägsinfektioner
 • Autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit eller lupus
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar såsom Crohns sjukdom eller ulcerös kolit
 • Kardiovaskulära sjukdomar såsom hjärtinfarkt eller stroke
 • Cancer

Det är viktigt att notera att en hög CRP-nivå inte alltid betyder att en person har en sjukdom och att andra faktorer, såsom ålder, kön och livsstil kan påverka nivåerna av CRP i blodet. Därför är det viktigt att tolka resultaten av ett CRP-prov i samband med andra diagnostiska tester och kliniska symptom.

Att sänka höga nivåer av CRP kan vara en viktig del av behandlingen för många sjukdomar och tillstånd. Det finns flera livsstilsförändringar som kan bidra till att minska inflammation i kroppen och sänka CRP-nivåerna, inklusive:

 • Motion och fysisk aktivitet
 • En hälsosam kost som är rik på antiinflammatoriska livsmedel, såsom grönsaker, frukt, fisk och nötter
 • Att undvika rökning och exponering för passiv rökning
 • Att minska stress och öka avslappning

I vissa fall kan läkemedel, såsom antiinflammatoriska läkemedel eller statiner, också användas för att sänka CRP-nivåerna och minska inflammation i kroppen.

Hur man mäter CRP

För att mäta CRP-nivåerna i kroppen behöver man utföra ett blodprov. Provet kan tas genom att sticka fingret eller med en tunn nål i armen. Ett CRP-prov kan också kallas för snabbsänka eftersom provsvaret blir klart inom några minuter 1.

Normalvärdet för ett CRP-prov är under 10 mg/L, men det kan variera beroende på faktorer som ålder, kön och vissa mediciner . En högre CRP-nivå kan indikera en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och andra hälsoproblem  Mäter man CRP med en högkänslig metod (högkänslig CRP) möjliggör det mätning av väldigt låga nivåer och då kan provet användas för att bedöma en persons risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom i framtiden .

Det är viktigt att notera att CRP-nivåerna kan påverkas av flera faktorer inklusive infektioner, inflammationer och skador i kroppen. En hög CRP-nivå behöver inte alltid betyda att det finns en allvarlig sjukdom eller hälsoproblem. Det är därför viktigt att tolka resultaten tillsammans med andra kliniska faktorer och symtom.

Ett annat vanligt prov som används för att mäta inflammation i kroppen är sänkan. Sänkan är ett prov som mäter hur snabbt erytrocyterna (röda blodkroppar) sjunker till botten av ett provrör 4. Vanligtvis tas CRP istället för sänkan eftersom det ger snabbare och mer tillförlitliga resultat .

Faktorer Som Kan Höja CRP

CRP är ett protein som produceras av levern som en reaktion på inflammation i kroppen. En hög nivå av CRP i blodet kan indikera en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och andra hälsoproblem. Det finns flera faktorer som kan höja CRP-nivåerna, inklusive:

 • Infektioner: En infektion i kroppen, såsom en bakteriell eller viral infektion kan öka CRP-nivåerna. CRP-nivåerna kan också vara höga efter en operation eller en skada.
 • Inflammation: Inflammation i kroppen såsom reumatoid artrit eller inflammatorisk tarmsjukdom kan höja CRP-nivåerna.
 • Övervikt: Övervikt och fetma kan öka inflammationen i kroppen vilket kan leda till högre CRP-nivåer.
 • Rökning: Rökning är en annan faktor som kan höja CRP-nivåerna. Rökning orsakar inflammation i kroppen och kan leda till högre risk för hjärt-kärlsjukdomar.
 • Stress: Långvarig stress kan också öka inflammationen i kroppen och därigenom höja CRP-nivåerna.
 • Högt blodtryck: Högt blodtryck kan också orsaka inflammation i blodkärlen och öka CRP-nivåerna.

Att minska exponeringen för dessa faktorer kan hjälpa till att sänka CRP-nivåerna i kroppen. Det är också viktigt att äta en hälsosam kost, motionera regelbundet och undvika rökning för att minska inflammationen i kroppen.

Hur man sänker högt CRP

När CRP-halten i blodet är hög kan det indikera en inflammation eller infektion i kroppen. Att sänka CRP-värdet kan hjälpa till att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar och andra hälsoproblem. Här är några sätt att sänka högt CRP:

Ändra Kost

Att äta en hälsosam och balanserad kost kan bidra till att sänka högt CRP. En kost som är rik på antiinflammatoriska livsmedel som grönsaker, frukt, fullkorn, nötter och fisk kan hjälpa till att minska inflammationen i kroppen. Å andra sidan kan en kost som är hög i socker, mättat fett och transfetter öka inflammationen. Här är några saker att tänka på när man ändrar sin kost för att sänka högt CRP:

 • Ät mer grönsaker och frukt
 • Välj fullkornsprodukter i stället för raffinerade kolhydrater
 • Ät mer nötter och frön
 • Välj magert protein som fisk, kyckling och bönor
 • Undvik processade livsmedel och mat som är hög i socker och mättat fett

Öka Fysisk Aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet kan också bidra till att sänka högt CRP. Träning kan minska inflammationen i kroppen och förbättra kardiovaskulär hälsa. Det är viktigt att hitta en typ av träning som man tycker om och som man kan göra regelbundet. Här är några saker att tänka på när man ökar sin fysiska aktivitet:

 • Börja med något enkelt som att gå en promenad varje dag
 • Öka gradvis intensiteten och längden på träningen
 • Välj en träningsform som man tycker om, till exempel simning, dans eller yoga
 • Försök att träna minst 30 minuter om dagen, fem dagar i veckan

Undvik tobak och alkohol

Att röka och dricka alkohol kan öka inflammationen i kroppen och höja CRP-nivåerna. Att sluta röka och minska alkoholkonsumtionen kan hjälpa till att sänka högt CRP och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Här är några saker att tänka på när man undviker tobak och alkohol:

 • Sluta röka eller minska tobakskonsumtionen
 • Minska alkoholkonsumtionen till högst ett glas om dagen för kvinnor och två glas om dagen för män

Hantera Stress

Stress kan också öka inflammationen i kroppen och höja CRP-nivåerna. Att hantera stress på ett hälsosamt sätt kan hjälpa till att sänka högt CRP och förbättra den allmänna hälsan. Här är några saker att tänka på när man hanterar stress:

 • Hitta en avslappningsmetod som fungerar för en, till exempel meditation eller djupandning
 • Hitta en hobby eller aktivitet som man tycker om och som kan fungera som ett utlopp för stress
 • Försök att få tillräckligt med sömn och undvik koffein och andra stimulanter på kvällen

Medicinska behandlingar

När det gäller medicinska behandlingar för att sänka högt CRP fokuserar man oftast på att behandla den underliggande orsaken till inflammationen. Det kan innefatta antibiotika vid infektioner, antiinflammatoriska läkemedel vid reumatoid artrit eller andra inflammatoriska sjukdomar, samt behandling av eventuell cancer.

Antibiotika

Om högt CRP beror på en infektion, är antibiotika en vanlig behandling. Antibiotika fungerar genom att döda bakterier eller hämma deras tillväxt. Det är viktigt att ta antibiotika enligt läkarens ordination och att fullfölja hela behandlingen, även om symptomen försvinner tidigare.

Antiinflammatoriska läkemedel

Antiinflammatoriska läkemedel kan användas för att minska inflammation och därmed sänka CRP-nivåerna. Dessa läkemedel kan vara receptbelagda eller köpas receptfritt och inkluderar till exempel ibuprofen och naproxen.

Behandling av cancer

Om högt CRP beror på cancer kan behandlingen variera beroende på typen av cancer och hur långt den har spridit sig. Behandlingar kan inkludera kirurgi, strålning, kemoterapi eller en kombination av dessa.

Det är viktigt att notera att medicinska behandlingar för att sänka högt CRP alltid bör ske under övervakning av en läkare.

Slutsats

Att ha höga nivåer av CRP i blodet kan indikera en inflammation eller infektion i kroppen. För att sänka höga CRP-nivåer kan man göra vissa livsstilsförändringar och i vissa fall krävs medicinsk behandling.

Genom att äta en hälsosam kost med mycket grönsaker, frukt, fullkorn och magert protein kan man minska inflammationen i kroppen och därmed sänka CRP-nivåerna. Att undvika rökning och alkohol kan också bidra till att minska inflammationen.

Regelbunden fysisk aktivitet kan också hjälpa till att sänka höga CRP-nivåer. Det kan vara allt från att gå en promenad varje dag till att träna på gymmet flera gånger i veckan. Det viktiga är att hitta en aktivitet som man tycker om och som man kan göra regelbundet.

I vissa fall kan medicinsk behandling vara nödvändig för att sänka höga CRP-nivåer. Det kan vara allt från antibiotika vid en infektion till antiinflammatoriska läkemedel vid en kronisk inflammation. Det är viktigt att följa läkarens rekommendationer och inte självmedicinera.

Vanliga frågor

Hur kan man sänka högt CRP?

Höga halter av CRP i blodet kan bero på en kraftig infektion eller inflammation i kroppen. För att sänka högt CRP kan man göra livsstilsförändringar som att äta en hälsosam kost, motionera regelbundet och minska stress. Det finns också mediciner som kan sänka högt CRP men dessa ska endast tas under läkarens överinseende.

Vad är normala CRP-värden?

Normala CRP-värden ligger vanligtvis under 10 mg/L. Ett högre värde kan indikera en infektion eller inflammation i kroppen.

Vad påverkar CRP-värden?

CRP-värden kan påverkas av olika faktorer såsom infektioner, inflammationer, skador, operationer och vissa mediciner. Även livsstilsfaktorer som kost, motion och stress kan påverka CRP-värden.

Vilka livsstilsförändringar kan sänka högt CRP?

För att sänka högt CRP kan man göra livsstilsförändringar som att äta en hälsosam kost, motionera regelbundet och minska stress. En hälsosam kost inkluderar frukt, grönsaker, fullkorn, magert protein och hälsosamma fetter. Regelbunden motion kan också hjälpa till att sänka högt CRP genom att minska inflammation i kroppen. Att minska stress genom avslappningsövningar eller mindfulness kan också ha en positiv effekt på CRP-värden.

Vilken medicin kan sänka högt CRP?

Det finns mediciner som kan sänka högt CRP, såsom statiner och antiinflammatoriska läkemedel. Dessa mediciner ska endast tas under läkarens överinseende och efter att ha utvärderat patientens hälsotillstånd.

Hur länge tar det för CRP att sjunka med behandling?

Tiden det tar för CRP att sjunka med behandling beror på orsaken till högt CRP. Om högt CRP orsakas av en infektion kan det ta några dagar till veckor för CRP att sjunka med behandling. Om högt CRP orsakas av en kronisk inflammation kan det ta längre tid för CRP att sjunka med behandling. Läkaren kan ge mer specifik information om tidsramen för behandling och förväntad tid för CRP att sjunka.