Hjälpmedel

Här kommer du hitta information om hjälpmedel som du kan behöva vid både sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

Här hittar du också var du kan söka stöd och var du kan få råd med dina hjälpmedel

  • att få hjälpmedel
  • syn
  • hörsel