Psykiska sjukdomar

Här kommer du hitta information om olika psykiska sjukdomar och besvär som man kan ha av dessa. Du hittar också vad du kan göra själv och när du ska söka vård.

  • ångest
  • depression
  • ätstörningar
  • beroende